Pokud se podíváme na to, koho může hemofilie ohrožovat, tak je třeba uvést, že se může jednat jak o muže, tak se může jednat také o ženu. Vše je ale trochu složitější a tak se podíváme na další důležitá fakta, která jsou právě s touto nemocí spojena. Na jejich základě budete přesně vědět, jak to s touto nemocí je.

Hlavně u mužů

Pokud je jeden hlavní problém, který je s hemofilií spojený, tak je to určitě ten, že ji mají především muži. A to z toho důvodu, že se přenáší ve formě vadné alely na chromozómu X, který je pochopitelně ten mužský. Je ale třeba říci, že se může objevit situace, kdy postihne ženu, ale v takovém případě mluvíme o stavu, kdy se objeví hned dvě špatné alely. Není to zase až tak obvyklá situace a tak je to stav, který skutečně můžeme označit za maximálně výjimečný.

Jak je to u žen?

Víme tedy, kdy u nich může typická forma této nemoci nastat. Podívejme se ale ještě na další fakta, která celkem jasně ukazují to, že hemofilie je opravdu zákeřná a také celkem nevyzpytatelná nemoc. Pokud se podíváme na ženy, které mají jenom jednu vadnou alelu, tak mají výhodu v tom, že typické příznaky a problémy nemají. Problém je ale jinde. Tyto ženy jsou označovány jako takzvané přenašečky. To znamená, že pokud mají děti, a pochopitelně především chlapce, tak je mohou touto nemocí nakazit. Zde mají muži jednu klíčovou výhodu, jelikož přenašeči být nemohou. Jsou buď klasicky nemocní, nebo jsou klasicky zdraví.

Dvě hlavní skupiny

Na závěr dodejme i to, že hemofilii můžeme rozdělit do dvou konkrétních skupin. O jaké se jedn8,je to Hemofilie A, a také hemofilie B. První typ je spojený s tím, že je zde absence nebo nedostatek Faktoru srážlivosti VIII, zatímco pokud se podíváme na typ s označením B, tak se jedná o nedostatek Faktoru srážlivosti IX. To, o jaký typ se jedná právě u vás zcela pochopitelně neurčí nikdo jiný, než zkušený lékař.

Hemofilie je nemoc, která je spojena s krví a s tím, že se nemůže dobře srážet. Není zase až tak výjimečná a tak musíme říci, že v souvislosti s minulostí najdeme celou řadu příkladů těch lidí, kteří ji měli. Pokud vás zajímá, kdo konkrétně problém se srážlivostí své krve měl, nechť se podívá na následující řádky, jelikož jsme společně vytvořili seznam těch lidí, kteří patří skutečně mezi významné.

Královna Viktorie

Velmi známé jméno s ohledem na britskou historii. Nejenom, že měla hemofilii právě ona, ale nutno říci, že z důvodu její nemoci byl stejnou nemocí v podstatě i nakažen jeden z jejích synů. Měla jich několik, ale špatné geny byly předány naštěstí jenom jednomu jedinému dítěti. A tím byl syn Leopold. Vlivem toho, že právě u něho hemofilie propukla, bylo třeba počítat s tím, že špatné geny získala i jeho dcera, která se tak stala takzvanou přenašečkou.

Syn cara Mikuláše II.

Podívejme se také do Ruska, jelikož i zde musíme říci, že mnoho lidí hemofilií trpělo. Pokud se podíváme na nejznámější případ, tak to rozhodně byl car Mikuláš II., tedy konkrétně to byl jeho syn, který se jmenoval Alexej Nikolajevič. Byl to jeden z velkých hemofiliků, vlivem čehož v podstatě nemohl žít běžný život. Po jeho boku stále někdo byl, aby bylo zajištěno, že carevič bude v dokonalém bezpečí.

I známé osobnosti

Z historie se podívejme také do současnosti, jelikož i toto je doba, kdy hemofilie neustále řádí. Pokud se máme podívat konkrétněji, tak určitě zmíníme jedno jméno, kterým je Richr Burton. Jedná se o známého britského herce, kterého znají hlavně ti diváci, kteří milují britské filmy z období šedesátých a sedmdesátých let. Tento herec se oženil s Elizabeth Taylorovou, čímž také proslul, ale neméně známý byl i proto, že trpěl touto nebezpečnou nemocí. Z důvodu nemoci také zemřel, jelikož u něho propuklo poměrně velké krvácení do mozku.