Hemofilie je poměrně nepříjemná nemoc, která je spojená s celkem velkou krvácivostí, což může výrazným způsobem ohrožovat také život jednotlivých pacientů. Nutno říci, že možnosti léčby v současné medicíně existují. O jaké možnosti se konkrétně jedná? Podívejme se.

Využívání speciálního koncentrátu

Jedná se o speciální látku, která je pacientovi vpravována do krve, a to pomocí injekční stříkačky. Jedná se o látku, která je označovaná jako srážecí koncentrát, a je to přesně ta látka, která pacientům s hemofilií chybí. Pokud je daná látka vpravena do krve, zajistí zde to, že srážlivost se může dostat do normálu, nebo se může výrazně zlepšit. Díky tomu jsou eliminována ona rizika, která mohou souviset třeba právě i se zmíněným vykrvácením, které může nastat.

U lékaře, ale i doma

Dnes je léčba možná hned dvěma způsoby. Pokud je hemofilie ve svých začátcích, tak pacienti často docházejí do ambulancí, kde jim lékaři sami danou látku do těla píchají. U těch pacientů, kteří už jsou zkušenější, může dojít k tomu, že je srážecí koncentrát již aplikován doma, svépomocí. Léčba hemofilie tedy nemusí probíhat nutně jenom u lékaře, ale může probíhat i doma, aby byl pacient co nejméně obtěžován. Na co ale musí ve všech případech důsledně hledět, to je dávkování. A to jak s ohledem na množství dané látky, tak interval, kdy si ji musí píchat.

Jak často?

Záleží pochopitelně na konkrétním pacientovi a na tom, v jakém stádiu je aktuálně právě jeho nemoc. Nelze tedy říci vždy přesné informace. Pokud se ale podíváme alespoň na ty přibližné, tak pokud jde o léčbu, tak je speciální látka aplikována zhruba dvakrát až třikrát do týdne. Není to tedy zase až tolik náročné, jak to může vypadat. Obtěžující to ale pochopitelně je. V závislosti na konkrétních problémech ale může lékař zcela pochopitelně určit i jiné varianty, tedy intervaly s léčbou spojené.

Je mnoho nemocí, které dnes mohou lidé mít. Pokud se zajímáte o to, jaké konkrétně to jsou, je jednou z nich také hemofilie. Jistě jste o ní také slyšeli. Ne každý ale přesně ví, co je to za nemoc, nebo čím přesně se vlastně projevuje. Proto je dobré podívat se na to blíže a zjistit, co je to hemofilie.

Základní definice je celkem jednoduchá

Abychom mohli dobře vysvětlit, co je to hemofilie, je třeba podívat se na její základní definici. V tomto směru je nutné jasně říci, že se jedná o podmíněné onemocnění, které se projevuje poruchou srážlivosti krve. V takovém případě zcela pochopitelně dochází k tomu, že pokud je pacient například zraněný, je s danou ránou spojena velká krvácivost. Ta se ale může projevovat i jiným způsobem, a to konkrétně tak, že se objevují krevní výrony například do svalů, stejně jako to mohou být i krevní výrony třeba i do kloubů.

Jak hemofilie vznikne?

Ano, i toto je důležitá otázka, kterou je nutné si položit, pokud se o této nemoci konkrétně mluví. Jde hlavně o to, že se objeví vlivem celkové mutace genů, k čemuž dochází zhruba ve třiceti procentech. A to i v situaci, že některý ze předků touto nemocí zcela určitě netrpěl. Je tedy nutné říci, že ani zdraví rodiče nemusí bát stoprocentní jistotou toho, že se hemofilie neobjeví. Dále samozřejmě musíme říci, že svůj vliv na výskyt této nemoci dědičnost jako taková pochopitelně má. A tak pokud se vyskytne u rodičů, tak je vysoká pravděpodobnost toho, že bude mít tuto nemoc i dítě.

Kolik je u nás nemocných?

A jak je to u nás s aktuálním výskytem? Poslední čísla ukazují, že počet lidí, které hemofilie trápí, blíží tisícovce. Jde no data, která poskytují nejenom jednotliví lékaři, kteří své pacienty monitorují, ale jedná se také o data, která uvádí Český svaz hemofiliků, který je institucí, která má jeden hlavní cíl, kterým je pochopitelně pomoc s touto nemocí, a to každému, kdo jí trpí.